اهداف و برنامه‌های كلی:
ـ اهتمام ویژه به احیا و توسعۀ مطالعات درون دینی در حوزه‌های گوناگون فكری، اعتقادی، رفتاری و ارزشی با لحاظ علوم، دیدگاه‌ها و مسایل نوپدید.
ـ نقد و بازپژوهی، تنسیق و ارایۀ ساختارمند معارف قرآنی ناظر به اندیشه‌ها و نیازهای زمان در قلمرو معارف گوناگون بینشی و ارزشی قرآن.
ـ آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی و نقد برداشت‌های نادرست از معارف معصوم و وحیانی و پاسخ به شبهات القایی در قلمرو معارف قرآن.

اعضای هیات علمی گروه قرآن‌پژوهی:

محمدعلی اسدی‌نسب - مدیر گروه              دانلود : رزومه علمی محمدعلی اسدی‌نسب                حجم فایل ۲۱۸ KB

عبدالکریم بهجت‌پور                                   دانلود : رزومه علمی عبدالكریم بهجت‌پور                   حجم فایل ۱۹۹ KB

سید محمدحسین جواهری                         دانلود : رزومه علمی سید محمدحسین جواهری          حجم فایل ۱۷۶ KB

سعید داودی لیمونی                                  دانلود : رزومه علمی سعید داودی لیمونی                    حجم فایل ۱۴۷ KB

محمد عابدی                                              دانلود : رزومه علمی محمد عابدی                                حجم فایل ۱۷۱ KB

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر