اهداف و برنامه‌های كلی
ـ کشف و تبیین نظام تربیتی و نظام اخلاقی اسلام.
ـ آسیب شناسی تعلیم وتربیت و اخلاق در جامعه ایران.
ـ شناخت و نقد مکاتب و نظامهای اخلاقی و تربیتی.
ـ جمع‌آوری، تحلیل و نقد تجارب تربیتی و اخلاقی در ایران، جهان اسلام و سایر جوامع بشری.
ـ طراحی الگوهای فردی، اجتماعی و نهادی، سازمانی اخلاقی و تربیتی.
ـ تبیین مبادی و مبانی نظام اخلاقی و تربیتی اسلام.
ـ بازشناسی، نقد و احیاء، باز‌پژوهی و باز پیرایی تراث اخلاقی و تربیتی اسلام.


معرفی اعضای علمی هیأت علمی گروه مدیریت اسلامی:


علی‌آقا پیروز ـ مدیر گروه دانلود : رزومه علمی علی آقا پیروز حجم فایل ۱۴۴ KB
حسین بابایی مجرد دانلود : رزومه علمی حسین بابایی مجرد حجم فایل ۱۶۴ KB

غفور پاک نهاد
 
عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر