صفحه اصلی > درباره ما > اسناد و مدارک > چشم انداز 

چشم‌انداز 20 ساله

 

1. بر خوردار از جايگاه برجسته‌ترين دستگاه مولد انديشه و معرفت به عنوان پژوهشگاه جامع و مرجع در زمينه‌هاي معرفت ديني و علوم انساني مرتبط و مماس با قلمرو دين در افق جهان اسلام.

2. دست يافته به تبيين کامل گفتمان مجدد و طراحي جامع الگوهاي روزآمد نظام‌هاي رفتاري مورد نياز حکومت اسلامي (سياست، قضا، اقتصاد، اخلاق، مديريت، محيط زيست، ...).

3. داراي جايگاه بزرگترين گفتمان فکري نقاد و رقيب گفتمان‌هاي معارض جهاني در حوزۀ معرفت ديني، و تواناترين مدافع معرفتي اسلام ناب محمدي(ص) در افق بين‌المللي

4. برخوردار از جايگاه برترين و اثر‌گذارترين موسسۀ ملي تامين کنندۀ نياز‌هاي فکري فرهنگي طبقات نخبۀ دانشگاهي، حوزوي، مديريتي و جوان کشور، و بزرگترين پشتيباني کنندۀ دستگاه‌هاي فرهنگي صفي.

5. تحقق بخش نظام «آموزشِ پژوهش محورِ پرورش مآل» در تربيت نيروي علمي مورد نياز برنامه‌هاي پژوهشکده‌ها.

6. دارنده و در برگيرندۀ شمار در خوري از محققان متمحض متضلع و صاحب‌نظران کارآمد و نام آور در حوزۀ علمي فعاليت به مقياس ملي و جهاني.

7. برخوردار از سامانه‌هاي مديريتي برتر و دارندۀ بالاترين نصاب کيفي در زمينۀ سرمايه‌هاي سازماني و نيروي انساني در قياس با دستگاههاي نظير و متناظر در افق ملي.

عضويت در خبر نامه

نام

ايميل

تماس با ما

نشاني دفتر مركزي (تهران): خيابان شهيد بهشتي - خيابان شهيد احمد قصير (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشاني دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سيد علي) - كوچه شهيد ميثمي (كوي 10)

info@iict.ac.ir.com

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر